NOVI POSNETKI SKRITIH KAMER: KAKŠNE SO RAZMERE SVINJ PRED PRASITVIJO?

FOTO: Arhiv Društva AETP

Kletke, v katerih so svinje pred prasitvijo, so le malo večje od teles svinj. Te se tako ne morejo niti obrniti, kaj šele skrbeti za pujske. Za počivanje, iztrebljanje in uriniranje ni ločenega prostora, zato potrebo opravijo na istem mestu, kjer ležijo. Ob svinji je videti mrtve in umirajoče pujske, svinja ima na nogah rane. Vse to in še več prikazujejo danes objavljeni in v letošnjem letu posneti posnetki slovenske reje, ki jih je v okviru kampanje Slovenija proti kletkam objavilo Društvo AETP. Z objavo skušajo slovenski javnosti prikazati stiske, ki jih doživljajo živali zaradi kletk. Kot so izpostavili, je praksa ukleščanja svinjam zelo škodljiva in jo je potrebno prepovedati na zakonodajni ravni, rejcem omogočiti pomoč na prehod na alternativne in živalim manj škodljive načine reje. 

O boju za pravice živali in kampanji Slovenija proti kletkam smo pred kratkim posneli podcast, v katerem smo se pogovarjali s Samom Curkom in Jasmino Filipič z Društva AETP.

+ Ni komentarjev

Dodaj svojega