Protiimperializem Vse kategorije

PALESTINSKI DNEVNIK #4: KAKO JAVNI SERVIS V PALESTINI (NE)DELUJE

Dobrobit tistih, ki niso premožni lastniki nepremičnin, podjetniki ali del politične elite, je v veliki meri odvisna od kvalitetnih in dostopnih javnih storitev. Prav javni vrtci, šole in domovi za starejše so dejavniki, ki v največji meri prispevajo k splošni enakosti v družbi pa tudi enakosti spolov, saj ženske razbremeni reprodukcijskega dela. Ključno je za zagotavljanje javnega […]