Vse kategorije

IZSTOP ZDRAVNIKOV IZ ENOTNEGA SISTEMA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU?

V zadnjem mesecu se ponovno veliko govori o izstopu zdravnikov iz enotnega sistema plač v javnem sektorju. To pravzaprav ni nova zahteva, največji zdravniški sindikat Fides si izstopa želi že od same vzpostavitve sistema. So pa tokrat okoliščine nekoliko drugačne. Delavci v zdravstvenem sistemu so zaradi pandemije bolezni Covid-19 pod izdatnimi obremenitvami – v letošnjem letu so […]