Vse kategorije

DEMOKRACIJA. DEMOKRACIJA? DEMOKRACIJA!

V današnji govorici sta se izenačili dve stvari, ki sta med seboj različni. Eno je demokracija kot ideal, načelo kolektivnega odločanja, kjer vsak lahko svobodno razvija svoje potenciale. Drugo je demokracija kot politična ureditev, katere značilnosti so parlament, svetost zasebne lastnine, ločenost treh vej oblasti, zasebni mediji… skratka, demokracija liberalnega kapitalizma. Razlika med demokracijo kot idealom in […]