PODNEBJE V SENCI IMPERIALIZMA: VOJAŠKI IZDATKI NATO PAKTA, OBOROŽENEGA VARUHA UNIČEVANJA PLANETA

Medtem ko NATO obeležuje 75. obletnico na vrhu v Washingtonu, nova raziskava ‘Climate in the Crosshairs’ razkriva, kako povečanje vojaških izdatkov zveze NATO povečuje emisije toplogrednih plinov, odvrača kritična sredstva od podnebnih ukrepov ter utrjuje trgovino z orožjem, ki povečuje nestabilnost v času podnebnih sprememb. 

Ključne ugotovitve:

1. Skupni vojaški izdatki NATO v letu 2023 znašajo 1.340 milijard dolarjev in proizvedejo ocenjeno 233 milijonov ton CO2. To je več kot letne emisije toplogrednih plinov Kolumbije!


2. Povečanje vojaških izdatkov NATO za 126 milijard dolarjev v letu 2023 bo povzročilo dodatnih 31 milijonov ton CO2.


3. Medvladni odbor za podnebne spremembe (IPCC) navaja, da je za ohranitev globalnega segrevanja pod 1,5 stopinjami Celzija potrebno zmanjšanje emisij za 43 % do leta 2030 v primerjavi z letom 2019. To bi zahtevalo letno zmanjšanje vojaških emisij za vsaj 5 %, vendar je NATO v letu 2023 povečal svoje vojaške emisije za približno 15 % in jih namerava še naprej povečevati v tem desetletju.


4. Povečanje vojaških izdatkov NATO v letu 2023 bi zadostovalo za minimalno podnebno financiranje, ki ga zahtevajo države v razvoju na pogajanjih ZN o podnebju letos. Skupni vojaški izdatki NATO v letu 2023 bi te potrebe pokrili 13-krat in bi lahko zagotovili potrebne milijarde za podnebno financiranje.


5. NATO trdi, da bo rekordni dve tretjini njegovih članic izpolnilo cilj minimalnih 2 % BDP za vojaške izdatke (kar je povečanje s samo šestih držav v letu 2021). Če vse članice dosežejo ta cilj do leta 2028, bi to povzročilo skupni ocenjeni vojaški ogljični odtis 2 milijarde CO2, kar je več od letnih emisij toplogrednih plinov Rusije. NATO bi prav tako porabil dodatnih 2.570 milijard dolarjev, kar bi zadostovalo za podnebne prilagoditvene stroške za države z nizkimi in srednjimi dohodki za sedem let, kot ocenjuje Program Združenih narodov za okolje (UNEP).

Povečanje vojaških izdatkov NATO je jasen primer, kako kapitalizem in imperializem prioritizirata dobiček in moč nad ljudmi in planetom. Namesto da bi se finančna sredstva usmerila v reševanje podnebne krize in podporo delavskemu razredu, se vlagajo v militarizacijo in krepitev imperialističnih interesov. Ne samo, da povečuje emisije toplogrednih plinov, NATO hkrati spodbuja globalno nestabilnost in neenakost. Prava rešitev za podnebno krizo zahteva premik od militarizma k pravični porazdelitvi virov na podlagi potreb ljudi in mednarodni solidarnosti. 

Največji “okoljski” strošek NATO pakta je njegovo varovanje sistema kapitalističnega imperializma, ki je sistem ropanja narave. Še bolj intenzivno kot doma, kapitalizem uničuje in ropa naravo na svetovni periferiji. Prilašča si tudi skupno atmosfero, ki jo polni s toplogrednimi plini. NATO je vojaška organizacija imperializma in kapitalizma, ki uničujeta življenje na planetu Zemlja.

+ Ni komentarjev

Dodaj svojega