GOSTUJOČE PERO: ZAVAJAJOČE OBLJUBE O NOVIH STANOVANJIH

Z vami delimo razmišljanje o obljubljenih novih stanovanjih, ki smo ga v nabiralnik prejeli od Jasmina Feratovića: 

“1 milijarda za 20.000 novih stanovanj” se je glasila ena izmed predvolilnih parol Luke Mesca objavljena na njegovem Instagramu.

Prvo zavajanje je, da gre za novo milijardo evrov. Ne gre za novo milijardo ampak za dodatnih 80 milijonov na leto oziroma 800 milijonov v desetih letih (trenutno proračun daje 20 milijonov).

Stanovanjska kriza je trenutno daleč najhujša v Ljubljani, kjer je potreba po novih stanovanjih tudi največja. Mestna občina Ljubljana v zadnjem času gradi nove stanovanjske soseske po ceni od 140.000 do 170.000 EUR na eno “normalno” stanovanje.

Če kot izhodišče vzamemo neko vmesno vrednost bi lahko rekli, da gradnja novega javnega stanovanja, primernega za bivanje povprečne družine, stane okrog 155.000 EUR. Ta znesek ne vključuje vrednosti zemljišč, MOL namreč gradi na za to primernih zemljiščih, ki jih ima v lasti, medtema ko bo država morala vsaj del zemljišč od občin dokupovati, ali pa gradnjo preprosto prepustiti občinam.

800 milijonov evrov v desetih letih torej pomeni približno 5000 novih javnih najemniških stanovanj oziroma 500 dodatnih stanovanj na leto. Končna številka bo verjetno še manjša, saj se cena gradnje draži, kot omenjeno pa bo potrebno del tega denarja nameniti tudi za nakup zemljišč. Gre za številko, ki ne bo zadoščala za reševanje stanovanjske problematike niti za najbolj socialno ranljive. Poleg revnih posameznikov so tu še matere samohranilke in socialno šibke družine ter družine z večjim številom otrok. 

Gre za tisoče ljudi, ki so danes uvrščeni na čakalno vrsto stanovanjskega sklada MOL in ni videti, da bi v doglednem času lahko vsi prišli na vrsto. Bolj pošteno bi bilo, da zadevo na vladi oglašujejo kot ukrep za delno rešitev najbolj perečih socialnih stisk, v naslednjih desetih letih. Realne številke novozgrajenih stanovanj pa bodo krepko nižje od obljubljenih 20.000.

Sploh ko gledamo na obdobje do konca mandata te vlade, ko bo vsega skupaj morda v gradnji okrog 750 novih javnih najemniških stanovanj.

Pomenljivo je tudi dejstvo, da so se člani vlade za fototermin v gradbenih čeladah morali napotiti na gradbišče stanovanjskega sklada MOL, kjer jih je z velikim nasmeškom pričakal Zoran Janković, človek, ki je s turistifikacijo mesta in razprodajo zazidljivih občinskih zemljišč soodgovoren za stanovanjsko krizo v Ljubljani. Javni stanovanjski sklad pač ne gradi skoraj nič.

+ Ni komentarjev

Dodaj svojega