Podcast: Pesin sok

PESIN SOK#1: “Zakaj potrebujemo socialistični medij?”

Kakšno je stanje prevladujočih medijev v Sloveniji? Kakšno vlogo igra v medijih profitni motiv? Kaj pa lastništvo medijev? Katere ideje zastopajo prevladujoči mediji? Ali neodvisni, objektivni in nepolitični, neideološki medij sploh obstajajo ? Kako mediji reproducirajo svetovni nazor za namene kapitalističnega razreda? Kako je v medijih zastopan delavski razred? Koliko je v novinarstvu manevrskega prostora za pisanje […]