Delavski boj

KDO ŽENE KOLESJE GLOBALNEGA KAPITALIZMA?

Od delavk in delavcev v tovarnah prek skladišč in pristanišč, tovornjakarjev, železniških delavk in delavcev ter pismonoš, do vhodnih vrat – v najkrajšem možnem času. Globalne logistične verige so ožilje svetovnega gospodarstva, ki pretaka blago vseh vrst. T.i. logistična revolucija je omogočila novo organizacijo kapitala in novo svetovno delitev dela (selitev dela proizvodnje na vzhod, kjer je […]