Delavski boj

O ZAČETKIH DELAVSKEGA GIBANJA NA SLOVENSKEM: STAVKE, OPORTUNISTI, ANARHO TERORISTI IN LAŽNI KOMUNARD TER PRVI MAJ NA ROŽNIKU

Za prvo delavsko organizacijo na Slovenskem danes velja Izobraževalno društvo tiskarjev, ki je bilo ustanovljeno leta 1867 (društvo je bilo odgovorno tudi za eno prvih kolektivnih pogodb na Kranjskem – mezdna pogodba z ljubljanskimi tiskarnami leta 1872). Iz dela članov tega društva je dve leti kasneje nastalo Delavsko izobraževalno društvo, ki predstavlja središčno točko zgodnjega delavskega gibanja […]