Okoljska kriza

NOVI REKORDI KAZALNIKOV PODNEBNIH SPREMEMB

Štirje ključni kazalniki podnebnih sprememb – koncentracija toplogrednih plinov v ozračju, dvig morske gladine, temperatura oceanov in zakisljevanje oceanov – so v letu 2021 podrli nove rekorde. Hkrati je bilo, glede na poročilo Svetovne meteorološke organizacije State of the Global Climate in 2021 [https://bit.ly/3LxUHmi], zadnjih sedem let najtoplejših doslej. Medtem pa se investicije v naftne in plinske […]