MORALI BI ZAMRZNITI DOBIČKE, NE PA PLAČ

Poleg podnebnih sprememb je inflacija glavna tema leta 2022. Vse se draži, najbolj pa osnovne dobrine, ki so potrebne za preživetje. Že leta pa se dražijo stanovanja – pritiski na delavske dohodke so vse večji. Časopisni komentatorji in raznorazni ekonomisti inflacijo prikazujejo enostransko, delovne ljudi le kot nemočne potrošnike, kapital pa kot svetinjo. Drugačen pogled ponudi sociolog Marko Kržan, tudi občasni komentator za Rdečo Peso (https://bit.ly/3bKtalI), v intervjuju, ki je bil prvotno objavljen v sindikalnem glasilu Delavska enotnost v kontekstu zaostrovanja draginje. Nekaj ključnih poant:

“Delodajalci in organizacije kapitala bodo poskusili inflacijo izkoristiti za to, da ustavijo rast plač. To bo seveda prizadelo standard delavstva, saj se bo kupna moč zmanjševala. Pri tem bodo imeli delodajalci najbrž podporo vlade, Evropske unije in evropske centralne banke, medtem ko se bodo lahko delavci in delavke zanesli samo nase in na svoje organizacije, torej na sindikate.”

/…./

Sindikati so se vedno borili proti privatizaciji. Seveda se niso borili za to, da bi zdaj (para)državna podjetja na naš račun ustvarjala rekordne dobičke, kot sta jih lani na primer Petrol in Gen-I. Treba je zamrzniti dobičke, ne plač. To mislim čisto resno: med energetsko krizo ni nobenega razloga, da bi podjetja v energetiki poslovala z dobički in poslovodstvom izplačevala nagrade.”

“Seveda pa ima poraba naftnih derivatov in drugih fosilnih goriv veliko škodljivih učinkov, zato poceni bencin ni nujno v družbenem interesu. Treba je razlikovati med tem, kar potrebujejo kmetje, javne gospodarske službe, zdravstvo in drugi, ki delajo (tudi) v splošno korist, in tem, kar je zgolj profitna dejavnost ali individualna potreba. Nas bo v tej krizi in tudi nasploh, če hočemo poskrbeti za svoje zdravje in okolje, drago stalo, da so oblasti zadnja desetletja popolnoma zanemarile javni promet in vlagale samo v ceste, medtem ko so skrb za vse drugo prevalile na posameznika. Če bomo nadaljevali po tej poti, bomo vedno bolj odvisni od avtomobila, pa četudi električnega, in to bo sploh za delavce in delavke, ki nimajo visokih plač, vedno večji strošek.”

/…/

“Sedanja rast cen je posledica dogajanja na strani ponudbe, ne na strani povpraševanja, torej dohodkov. Gre za posledico zmanjšanja proizvodnje med epidemijo in gospodarske vojne med Zahodom in Rusijo. Vladni ekonomisti bodo najbrž rekli, da bi lahko rast dohodkov stanje še poslabšala. Morda, ampak dohodki niso samo plače, ampak tudi dobički. To seveda radi zamolčijo, ker nočejo ogroziti donosnosti kapitala. Poglejte samo regulacijo cen goriva: vlada se je odpovedala dajatvam na dizel ob avtocestah, zato da ji ni bilo treba omejiti marže – torej dobičkov prodajalcev.”

/…/

“Spet bo aktualna parola: »Ne bomo plačali vaše krize!« Delavci in delavke niso povzročili epidemije niti niso sprejemali ukrepov proti njej. Prav tako niso povzročili vojne v Ukrajini in niso začeli ekonomske vojne z Rusijo. Nobenega razloga ni, da bi spet žrtvovali svoj standard zaradi nečesa, na kar nimajo vpliva.”

Celoten intervju: https://tinyurl.com/43rwkrf4

+ Ni komentarjev

Dodaj svojega