Okoljska kriza

SLABO NAM KAŽE, AMPAK DVIG TEMPERATURE LE ZA 1,5 STOPINJE JE ŠE MOGOČ

Zadnji dan februarja je izšlo novo poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) o posledicah podnebnih sprememb za ekosisteme, biotsko raznovrstnost in človeka ter o zmožnostih in omejitvah narave pri prilagajanju podnebnim spremembam. Vabimo vas, da si ga preberete: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ Če na kratko orišemo, katera najhujša tveganja pretijo Evropi: 1. Smrtnost in obolevnost ljudi ter spremembe v […]