Protiimperializem

EU V LOVU NA ZOMBIJE

Prosti in samouravnavajoči trg je mit. Za njegovo vzpostavljanje in “delovanje”, ki za delavce pomeni izkoriščanje in socialno bedo, je potrebna država, celo vse bolj potrebna. “Prostotržni sistem” ima torej pomemben element planiranja, ki pa je nedemokratično in zasleduje interese, ki so v nasprotju z interesi velike večine prebivalstva. Finančni ministri evroobmočja so začeli oblikovati kriterije za […]