Predlagamo

ALI MORAJO BITI REVOLUCIJE NASILNE?

Delimo prevedene izseke iz prispevka aktivistke in socialistke Tess Lee Ack, ki v svojem razmišljanju v socialistični publikaciji Redflag naslavlja vprašanje nasilja v kontekstu revolucije. Kako strmoglaviti kapitalizem? Izzivi sodobne družbe, ki ji vlada kapital, kot so okoljska kriza, družbena neenakost, izkoriščanje delavskega razreda po svetu, narekujejo vse večje potrebe po drastičnih spremembah, katerih končni cilj je […]