Okoljska kriza

ZELENI KAPITALIZEM NAS NE BO REŠIL

Danes mineva 5 let od podpisa Pariškega sporazuma, s katerim so se države zavezale k znižanju izpustov toplogrednih plinov in omejitvi globalnega segrevanja “znatno pod” 2,0°C. A globalni izpusti toplogrednih plinov še naprej naraščajo. Od leta 2015 je bilo v ozračje spuščenih milijarde ton ogljikovega dioksida. Lansko leto smo presegli mejnik 410 delcev C02 na milijon delcev […]