Okoljska kriza Vse kategorije

PRAZNE OBLJUBE, PRAZNI ŽELODCI

Poročilo Združenih narodov razkriva, da je od leta 2019 zaradi številnih kriz v lakoto potisnjenih dodatnih 122 milijonov ljudi. Najnovejše poročilo kaže, da se trenutno z lakoto sooča približno 735 milijonov ljudi, v primerjavi z letom 2019, ko je število lačnih znašalo 613 milijonov. Najnovejše poročilo o stanju prehranske varnosti in prehrane v svetu (SOFI), ki ga […]

Okoljska kriza

SLABO NAM KAŽE, AMPAK DVIG TEMPERATURE LE ZA 1,5 STOPINJE JE ŠE MOGOČ

Zadnji dan februarja je izšlo novo poročilo Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) o posledicah podnebnih sprememb za ekosisteme, biotsko raznovrstnost in človeka ter o zmožnostih in omejitvah narave pri prilagajanju podnebnim spremembam. Vabimo vas, da si ga preberete: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/ Če na kratko orišemo, katera najhujša tveganja pretijo Evropi: 1. Smrtnost in obolevnost ljudi ter spremembe v […]