Okoljska kriza

RAZKORAK MED PODNEBNIMI ZAVEZAMI IN KAPITALISTIČNO REALNOSTJO

Poročilo o t.i. “production gap” kaže, kakšna je realnost svetovnega kapitalizma na predvečer podnebnega zloma. Države za leto 2030 načrtujejo več kot dvakratno količino proizvodnje fosilnih goriv, kot bi bila potrebna, da bi bila skladna za omejitvijo globalnega segrevanja na 1,5°C. Poročilo je pripravil Program ZN za okolje (UNEP) v sodelovanju z nekaterimi raziskovalnimi centri in inštituti. […]